ČeskyCS   |   EnglishEN

O turnaji

Vážení sportovní přátelé,

podzimní měsíce pro nás vždy znamenaly zahájení příprav na červnový All Stars Cup, s průběžně doplňovaným tokem informací, zpráv a novinek na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Proto i podzim 2020 měl nastartovat přípravu na ročník 2021. Nicméně se tak nestalo a ani nestane. Koronavirová doba náš život dramaticky změnila a stejně jako nám neumožnila uspořádat letošní ročník turnaje, neposkytuje příznivé výhledy ani pro All Stars Cup 2021.

S třídenním turnajem je spojeno letecké cestování týmů z různých kontinentů, ubytování a stravování hráčů v hotelu, autobusové přesuny, zvýšená koncentrace diváků ve sportovním areálu, stovky a tisíce nejrůznějších setkání a osobních kontaktů. Tedy vlastně všechno, co se dnes omezuje či přímo zakazuje.

Jelikož se All Stars Cup připravuje se značným časovým předstihem před svým konáním, což se týká zejména finančního zabezpečení, účasti zahraničních klubů, rezervace hotelových kapacit či pronájmu hracích ploch, nemůžeme nyní, ve stávajících podmínkách turnaj seriózně přichystat a na obvyklé úrovni zorganizovat.

Z tohoto důvodu se All Stars Cup 2021 neuskuteční. Po jedenácti odehraných ročnících je tedy turnaj přerušen dvouletou přestávkou. Věřme, že okolnosti dovolí na ni znovu navázat.

Organizační výbor turnajeAll Stars Cup


All Stars Cup

Kontakty & sociální sítě


BUDĚJOVICKÁ 2056/96, PRAHA 4